Sodinukų kokybė patikrinta Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos

Medelyno Fitosanitarinio registro pažymėjimo numeris LT-004643-02-AA-IA

1984 m. metais savo veiklą įregistravome Fitosanitariniame registre Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos. Nuo šio laiko Valstybinės augalininkystės tarnybos inspektoriai reguliariai tikrina augalų bei sodinamosios medžiagos kokybę, todėl mūsų sodinukai yra sveiki ir atitinka kokybės reikalavimus

Fitosanitarinis registras yra garantas, kad reguliariai atliekama auginamos, dauginamos, sandėliuojamos,  bei realizuojamos augalinės produkcijos fitosanitarinė kontrolė