Pardavėjo informacija

Pardavėjo informacija

Pardavėjas 

Ūkininkas Rokas Amšiejus 

ŪP Nr. 0125568

Ūkio indentifikavimo kodas 4639058

Medelyno fitosanitarinio registro pažymėjimo numeris LT-004643-02-AA-IA

Obelynės g. 10, Akademijos miestelis, Kauno rajonas

Sodinukų kokybė patikrinta Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, tai reiškia kad perkami sodinukai yra sveiki ir atitinka visus ES kokybės reikalavimus.

1984 m. metais savo veiklą įregistravome Fitosanitariniame registre VAT prie ŽŪM. Nuo šio laiko Valstybinės augalininkystės tarnybos specialistai reguliariai tikrina augalų bei sodinamosios medžiagos kokybę, todėl mūsų sodinukai yra sveiki ir atitinka kokybės reikalavimus

Fitosanitarinis registras yra garantas, kad reguliariai atliekama auginamos, dauginamos, sandėliuojamos, bei realizuojamos augalinės produkcijos fitosanitarinė kontrolė.